Ochrana osobních údajů

Zásady zpracování osobních údajů

Ochrana osobních údajů se řídí zákonem 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů; od 25.05.2018 pak Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Správcem osobních údajů poskytnutých uživateli webových stránek https://www.lifeandpanicattack.com/ (dále jen „Uživatel“) je fyzická osoba Lilianna Jandová, e-mail: lifeandpanicattack@gmail.com (dále jen „Správce“).

Jaké osobní údaje jsou zpracovávány:

E-mailová adresa. Její poskytnutí je nutné pro možnost zaslání newsletteru – zasílání automatických zpráv v případě nově publikovaného článku, zpracovaných pouze na základě poptávky.

Všechny osobní údaje poskytujete dobrovolně.

Vaše osobní údaje jsou uloženy v zabezpečených databázích na elektronických nosičích poskytovatele. Bezpečnost osobních údajů je zajištěna standardními bezpečnostními mechanismy a Správce odpovědně zajišťuje své přístupové údaje k databázím proti úniku. Správce nenese odpovědnost za škody vzniklé Uživateli případným neoprávněným zásahem třetích osob.

Využití osobních údajů: Poskytnuté osobní údaje slouží k odeslání e-mailu s novými články na blogu na základě vašeho dobrovolného přihlášení do tohoto newsletteru. E-mailové adresy ani žádné jiné osobní údaje nejsou využívány pro marketingové účely.

Zasílání newsletterů – automatických e-mailů o nově publikovaných článcích vyslovujete svůj dobrovolný souhlas. Jedná se o oprávněný zájem, kdy není nutné přímí souhlas o zpracovávání osobních údajů.

Souhlas se zpracováním osobních údajů na dobu 5 let. Kdykoli máte právo odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, a to buď pomocí kontaktních údajů Správce, nebo kliknutím na odhlašovací odkaz v obchodním sdělení. Můžete vznést námitku proti zpracování osobních údajů. Správce je rovněž povinen vám na vaši žádost poskytnout informaci o tom, jaké osobní údaje a k jakému účelu u vás eviduje. V případě chybných osobních údajů můžete Správce požádat o jejich opravu.

Předání údajů třetí straně: Veškeré zpracovávané údaje nejsou poskytovány třetím stranám.

Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 24.05.2018.